Medewerkers

Het DNR Team bestaat op dit moment uit:

Berber Kroon, zakelijk leider
berber.kroon@denieuweregentes.nl

Laudie Vrancken, artistiek leider 
laudie.vrancken@denieuweregentes.nl

Jimmy Visser, boekhouding
jimmy.visser@denieuweregentes.nl 

Sytske Geertsma, vrijwilligerscoördinator
vrijwilligers@denieuweregentes.nl 

Leonoor Bergen, teamleider publiciteit a.i.  
publiciteit@denieuweregentes.nl

Joanne Mellink / Anne Cenin, teamleiders productie
productie@denieuweregentes.nl 

Erica Cannaviello, teamleider horeca
horeca@denieuweregentes.nl

Tom Giles, teamleider techniek
techniek@denieuweregentes.nl

Gerard Westerhof, culturele verhuur
verhuur@denieuweregentes.nl, 06-46166104

John van der Hulst, zakelijke verhuur
john@denhaagevenementen.nl, 06-46176882

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers uit de buurt actief op het gebied en horeca, publiciteit, kassa, techniek en overige zaken.

Het bestuur van De Nieuwe Regentes:

Jurri Rooyackers, voorzitter
Ingeborg Wegter, secretaris
Vasant Bhoendie, penningmeester