Let op: Wegens corona worden speciale maatregelen genomen, lees hier meer.

 

Seizoensopeningsgesprekken

Debatten over actuele buurtthema's

Zo 6 sep | GEBOUW |

Kunstenaars en creatieven denken mee over hoe het anders en beter kan

De coronacrisis vraagt om een andere invulling van het UIT Festival dan normaal. De stilstand gaf en geeft ons stof tot nadenken en gedachten met elkaar te delen:
Wat is nu echt belangrijk? 
Wat kan beter en hoe?
Hoe kunnen we de creatieve kracht van kunstenaars daarvoor inzetten?

We gaan in gesprek over actuele thema’s met buurtbewoners, belanghebbenden, kunstenaars en creatieven. Doel is om per onderwerp tot een vernieuwende invalshoek en/of oplossing te komen. Op zondagmiddag is er een gesprek over zingeving als opmaat voor de voorstelling InSpiRituals en een gesprek over veiligheid en leefbaarheid in de buurt naar aanleiding van onrust en incidenten. I.v.m. corona hebben we besloten om de gesprekken besloten en op uitnodiging te laten plaatsvinden, maar we zullen zeker de uitkomsten delen en over beide thema's is het laatste woord voorlopig niet gezegd, dus wordt vervolgd ...