ANBI

Naam: Stichting De Nieuwe Regentes
Fiscaal nummer: 852290159
Contactgegevens: Weimarstraat 63, 2562GR Den Haag, 070-2119988
Doelstelling: De Nieuwe Regentes is primair een buurtgericht theaterhuis waar kunst- en cultuuruitingen van, voor, door en met de buurt plaatsvinden. De Nieuwe Regentes biedt een gevarieerd en toegankelijk kwaliteitsaanbod voor alle leeftijden. Het is een werk-, maak-, en ontmoetingsplek voor amateurs, professionals, publiek, buurtbewoners en buurtinitiatieven. De culturele diversiteit van de buurt komt hier zoveel mogelijk tot z’n recht. De Nieuwe Regentes is niet al te hoogdravend, wel warm, aangenaam, risicoarm en passend bij het gebouw en zijn omgeving. De Nieuwe Regentes is gehuisvest in een rauw, eigengereid en sfeervol gebouw, waar culturele instellingen en bedrijven inspirerende activiteiten kunnen organiseren. 

Omdat De Nieuwe Regentes zich primair richt op de buurt, maken we geen onderscheid meer tussen cultuuranker en programmering. De nieuwe organisatie, staf en vrijwilligers, bieden bezoekers een ‘warm bad’. Zij oogsten veel waardering voor hun enthousiasme en flexibele en kundige werkwijze.
Statutair heeft de stichting ten doel: het uitvoeren zomede bevorderen van kunstbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen regeling. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling:
Karin Klaassen, voorzitter
Ingeborg Wegter, secretaris
Vasant Bhoendie, penningmeester
Saskia Cornelissen, bestuurslid

Beloningsbeleid
Het bestuur van DNR is onbezoldigd. Voor salarissen van medewerkers wordt door DNR gekeken naar CAO Podia.

Het jaarverslag 2018 vindt u hier

Een verkorte balans en exploitatierekening 2018 vindt u hier

Beleidsplan 2017-2020 vindt u hier