Medewerkers

Het DNR Team bestaat op dit moment uit:

Berber Kroon, zakelijk leider
berber.kroon@denieuweregentes.nl

Laudie Vrancken, artistiek leider 
laudie.vrancken@denieuweregentes.nl

Jimmy Visser, boekhouding
jimmy.visser@denieuweregentes.nl 

Sytske Geertsma, vrijwilligerscoördinator
vrijwilligers@denieuweregentes.nl 

Nik√© Mulder, teamleider publiciteit 
publiciteit@denieuweregentes.nl

Joanne Mellink, teamleider productie productie@denieuweregentes.nl  en
                          projectleider cultuurparticipatie eductie educatie@denieuweregentes.nl

Anne Cenin, teamleider productie
productie@denieuweregentes.nl

George van Welzen, teamleider horeca
horeca@denieuweregentes.nl

Willem Helversteijn, teamleider techniek
techniek@denieuweregentes.nl

Gerard Westerhof, culturele verhuur
verhuur@denieuweregentes.nl

Mitchel Aldus, zakelijke verhuur
verhuur@denieuweregentes.nl

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers uit de buurt actief op het gebied en horeca, publiciteit, kassa, techniek, productie en overige zaken.

Het bestuur van De Nieuwe Regentes:

Karin Klaassen, voorzitter
Ingeborg Wegter, secretaris
Vasant Bhoendie, penningmeester
Saskia Cornelissen, bestuurslid
Patrick Haagedoorn, bestuurslid