Medewerkers

Het DNR Team bestaat op dit moment uit:

Berber Kroon, zakelijk leider | mail
Laudie Vrancken, artistiek leider | mail
Maaike Bijlsma, HR | mail
Coby van der Weerd, vrijwilligerscoördinator | mail 
Joanne Mellink, cultuurparticipatie educatie & teamleider productie | mail
Jeroen de Graaf, projectleider cultuurparticipatie | mail
Evelien Storm, programmering | mail
Mitchel Aldus, teamleider productie & bedrijfsleiders | mail
Maayke Grootscholten, teamleider publiciteit | mail
Willem Helversteijn, teamleider techniek | mail
Gerard Westerhof, culturele verhuur | mail
Petra Polderman, zakelijke verhuur | mail en teamleider horeca | mail
Arie Visser, huismeester/gebouwbeheer | mail
Nancy Verkooijen, cultuurparticipatie projecten | mail
Wilma Marijnissen, cultuurparticipatie senioren | mail
Jimmy Visser, boekhouding | mail
Endro Kartoredjo, productie en technische ondersteuning

Daarnaast zijn er veel vrijwilligers uit de buurt actief op het gebied en horeca, publiciteit, kassa, techniek, productie en overige zaken.

Het bestuur van De Nieuwe Regentes:

Karin Klaassen, voorzitter
Sannah Lasqad, secretaris
Hans Buurman, penningmeester
Simone Barel, bestuurslid