De Participatie Federatie vliegend van start

Bezoek minister en nieuw ontwikkelhuis

Op woensdag 15 december bezocht minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap theater De Vaillant in Den Haag. De minister sprak met de leden van de Participatie Federatie, theatermakers, LKCA en de beleidsmedewerker Cultuur van de gemeente Den Haag. Aanleiding is een brief aan de minister over het belang van cultuur in kwetsbare wijken in coronatijd. De leden van de Participatie Federatie willen graag dat podia in deze wijken – vaak met een bijzonder lage vaccinatiegraad – de veiligheid met maatwerk mogen waarborgen zodat inclusiviteit en cultuurparticipatie gewaarborgd kunnen blijven.

Het werkbezoek van Van Engelshoven bestond onder andere uit een presentatie van de Participatie Federatie over haar werkwijze en een gesprek over cultuurparticipatie en inclusiviteit in en na coronatijd. Bij de oprichting in februari 2020 spraken de leden de wens uit gezamenlijk de cultuurparticipatie te bevorderen en te vergroten en zo landelijk bij te dragen aan diversiteit, inclusiviteit en vernieuwing. De Participatie Federatie zet onder andere gezamenlijk ontwikkeltrajecten op voor talenten en genres die niet zo makkelijk terecht kunnen in de reguliere trajecten. Inmiddels hebben vier makers – na een Pitchdag - een financiële bijdrage of productionele en artistieke ondersteuning toegekend gekregen. 

Participatie en inclusiviteit in gevaar
De verwachting is dat culturele instellingen en organisaties nog lange tijd niet zullen kunnen functioneren zoals voor de pandemie. Waar veel culturele instellingen mensen met coronatoegangsbewijzen kunnen blijven ontvangen, hebben podia in kwetsbare wijken te maken met een lage vaccinatiegraad. Met als gevolg dat grote groepen mensen geen toegang hebben tot culturele voorzieningen. Terwijl er juist in deze tijd grote eenzaamheid is onder ouderen én jongeren. De Participatie Federatie maakt zich grote zorgen over de achterstanden die deze groepen oplopen, bovenop de achterstanden die er al waren. Cultuurparticipatie en inclusiviteit zijn in deze wijken in gevaar. Kunst en cultuur binnen de participatiepodia spelen een grote rol in het tegengaan van deze negatieve gevolgen. 

Het was een prettig gesprek waarbij de minister aangaf blij te zijn met de Participatie Federatie: “Het is een briljant plan. Op deze manier samenwerken versterkt de cultuurparticipatie en diversiteit op de podia. En ook de makers profiteren van een dergelijk netwerk van podia waardoor ook hun zichtbaarheid aanzienlijk wordt vergroot.” Tot slot was er ook vanuit het nieuwe regeerakkoord goed nieuws. “We willen cultuur toegankelijk maken voor iedereen, onder andere door een goede regionale spreiding door heel Nederland en extra investeren in cultuurparticipatie.”