Doneer

Wil je ons bijzonder theater, zeker in deze tijd, financieel een steuntje in de rug geven? Doe dan een donatie op onze bankrekening: NL 89 RABO 0187 4624 96! 

Je kunt het theater overigens ook steunen door Badgast te worden!

Online doneren

Donatie

Donatie

 

De Nieuwe Regentes beschikt over een ANBI status, wat betekent dat voor u als donateur?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Naam: Stichting De Nieuwe Regentes
Fiscaal nummer: 852290159
KvK nummer: 56748450
Contactgegevens: Weimarstraat 63 | 2562 GR Den Haag | 070-2119988 | mail@denieuweregentes.nl

Doelstelling
De Nieuwe Regentes (DNR) is theater voor en door de buurt, cultuuranker voor het stadsdeel Segbroek en in 2019 en 2020 MeeMaakPodium. DNR is toegankelijk, divers en verbindend. DNR werkt vraaggericht en samen met diverse gastprogrammeurs uit de buurt met een specifieke passie en expertise. Daar waar het aanbod ontbreekt werken we samen met partners aan nieuwe concepten en programma's die passen bij het gebouw en de omgeving.

De Nieuwe Regentes biedt daarmee een gevarieerd, divers en inclusief kwaliteitsaanbod voor alle leeftijden. DNR is een werk-, maak-, en ontmoetingsplek voor amateurs, professionals, publiek, buurtbewoners en buurtinitiatieven. De culturele diversiteit van de buurt komt hier zoveel mogelijk tot z’n recht, voor iedere bewoner in de buurt heeft het theater iets te bieden. De Nieuwe Regentes is gehuisvest in een rauw, monumentaal en sfeervol gebouw, waar culturele initiatiefnemers en organisaties inspirerende activiteiten kunnen organiseren in een 'Off Broadway' sfeer. 

De Nieuwe Regentes richt zich primair op de buurt, maar is er uiteraard ook voor alle Hagenaars en Hagenezen. De organisatie, het vaste team (6 fte) en 100 vrijwilligers, bieden bezoekers een ‘warm bad’ en oogsten veel waardering voor hun enthousiasme en flexibele en kundige werkwijze.

Statutair heeft de stichting ten doel: het uitvoeren zomede bevorderen van kunstbeoefening in de meest brede zin, zulks als algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats gekomen regeling. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling:Karin Klaassen, voorzitter
Sannah Lasqad, secretaris
Vasant Bhoendie, penningmeester
Simone Barel, bestuurslid

Beloningsbeleid
Het bestuur van DNR is onbezoldigd. Voor salarissen van medewerkers wordt door DNR gekeken naar CAO Podia.
De organisatie voldoet aan de Code Cultural Governance (CCG), de Code Culturele Diversiteit (CCD) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). 
Het jaarverslag 2019 vindt u hier
Een verkorte balans en exploitatierekening 2018 vindt u hier
Beleidsplan 2017-2020 vindt u hier